Logo Charta 2022 pruhledne

Vaší podpory si velmi vážíme. Děkujeme.

Dubnové setkání úvodních signatářů

Charta 2022

Charta 2022 je maják
v rozbouřeném moři dnešních událostí.

Od březnového vyhlášení Charty 2022 a Manifestace za ochranu svobody a pro lidská práva na Staroměstském náměstí se úvodní signatáři charty sešli, aby zhodnotili dosavadní kroky a dohodli se na dalších aktivitách. „Musíme pomalu a klidnou cestou rozdrolit ten systém, který nám bere práva a svobody a tváří se, že je to normální. A dělají to lidé, které jsme si zvolili,“ prohlásil profesor Jiří Beran, mluvčí Charty 2022, který v současné době přednáší v indickém městě Dillí.

Charta 2022 manifestace

V průběhu uplynulých týdnů se Charta 2022 vyjádřila k zavedení digitálního eura, apelovala na vládu a zákonodárce, aby zrušili stav pandemické pohotovosti a Tomáš Nielsen, mluvčí Charty 2022 vystoupil na veřejném slyšení Světové zdravotnické organizace. Ta vytvořila mezivládní skupinu pro přípravu nové úmluvy pro boj proti pandemiím. „Na základě zkušeností z posledních dvou let jsme WHO vyzvali, aby nová úmluva zakotvila následující principy.“ uvedl Tomáš Nielsen.

1.

Žádné rozhodnutí WHO nesmí mít závazný charakter, každý stát si musí ponechat volnost pro rozhodování o řešení pandemií a epidemií.

2.

WHO musí být prostorem pro otevřenou diskusi různých odborných názorových proudů.

3.

WHO musí vyloučit jakoukoliv cenzuru dat a odborných (oponentních) názorů.

4.

WHO musí zavést pravidla pro vyloučení střetu zájmů svých zástupců.

Charta 2022 manifestace
„Charta 2022 představuje unikátní spojení významných osobností české společenské scény, jež se shodly na základních a neporušitelných principech, jejichž dodržování je esenciální náležitostí každého demokratického státu. Její hlavní smysl vidím ve spojení mnoha pramínků odboje proti sílícímu omezování základních práv a svobod v naší zemi v jeden silný proud, jehož synergie nám umožňuje mnohem účinněji čelit těmto neblahým tendencím iniciovaným vedoucími politickými představiteli naší vlády. Jsem nesmírně pyšný, že mám tu čest být součástí této plejády jedinečných osobností, jichž si vážím nejen pro jejich odbornost, nýbrž zejména pro jejich odvahu vystoupit z řady, a i s vědomím očekávané ostrakizace se rozhodně postavit za správnou věc. Dokud je tu charta, je tu i záruka, že je zde zformována silná skupina lidí, kteří budou vždy připraveni hájit klíčové hodnoty naší opět velmi křehké demokracie. Upřímně děkuji každému, kdo k chartě připojil svůj podpis. Je to jasný znak toho, že mu na naší milované zemi skutečně záleží,“ konstatoval Jindřich Rajchl, mluvčí Charty 2022.
Charta 2022 manifestace

Na setkání dorazil také MUDr. Lukáš Pollert, kterému především časově náročné povolání nedovolilo účastnit se březnových akcí a prohlášení Charty 2022 mohl osobně podepsat až teď. Pak proběhla živá diskuse o aktivitách, které se budou připravovat v nejbližších dnech.

Charta 2022 manifestace

„Charta 2022 je shrnutím základních hodnot demokracie. Hodnot, které byly v posledních dvou letech porušeny způsobem, jaký bych si předtím nedokázal představit. Děti i dospělí byli diskriminováni podle toho, zda jsou či nejsou očkované proti onemocnění covid-19. Lidem bylo a stále je bráněno ve vyjádření vlastního názoru, zakázána je i odborná diskuse. Místo mezilidského respektu nyní vláda podporuje udavačství. Navíc se situace stále zhoršuje, a to nejen na úrovni České republiky, která připravuje novely zákonů a tím si chce možnost potlačovat ústavní práva občanů zjednodušit. Ale i na úrodni Evropské unie a Světové zdravotnické organizace. Cílem Charty 2022 je připomínat si základní hodnoty, od nichž se nesmíme odklonit, k nimž se naopak musíme vrátit. A to nejen parlament, vláda a soudy, ale i my, občané. Jsem proto rád, že počet signatářů charty stále roste a že je o ni zájem už i v několika dalších zemích,“ dodal na závěr Tomáš Nielsen.

Další fotografie ze setkání