Logo Charta 2022 pruhledne

Právo, respekt, odbornost

My, níže podepsaní občané,

chceme bez výhrad respektovat hodnoty CHARTY NEZADATELNÝCH A NEZRUŠITELNÝCH PRÁV, SVOBOD A ZÁSAD ČESKÉ REPUBLIKY.

Vaší podpory si velmi vážíme. Děkujeme.

Mluvčí charta 2022
B

Kdo jsme?

Jsme hlavními představiteli Charty 2022. Spojuje nás vůle zasadit se o respektování lidských práv.

Naše cíle Charta 2022
B

Naše cíle

Musíme obnovit vládu práva a vrátit se k vzájemnému respektu. Jde i o Vaše svobody a práva.

Aktuality charta 2022
B

Aktuality

Sledujte s námi aktuální dění ve společnosti bez cenzury. Naleznete zde také všechny plánované akce.

charta 2022 podepsat
B

Charta 2022

Shrnutí hodnot demokratického právního státu. Svým podpisem vyjadřujete svůj souhlas.

Naše cíle

1.

Právo na zachování lidské důstojnosti je nejvýznamnějším právem občana demokratického právního státu.

2.

Vyjádření vlastního názoru může být předmětem kritiky, ale nikdy nesmí být předmětem perzekuce, diskriminace či dehonestace ze strany státní moci či veřejnoprávních médií.

3.

Právo na vzdělání je zásadní podmínkou udržení hodnotového systému naší současné civilizace.

4.

Zásah do tělesné integrity bez souhlasu dotčeného člověka i jakýkoliv nátlak na takový zásah je nepřípustný.

5.

Lidé, kteří se v rámci výkonu veřejné moci stanou původci regulací omezujících práva a svobody občanů této země, musí nést osobní odpovědnost za zneužití své pozice.

6.

Při přezkumu zásahu státní moci se musí vždy uplatnit zásada in dubio pro libertate – v pochybnosti je třeba se přiklonit na stranu občana.

7.

Ochrana soukromí patří k základům humanismu. V demokratickém právním státu je zaručena. Informační technologie nesmějí být užity v neprospěch práva na soukromí.

8.

Právo svobodně opustit svou zemi a svobodně se do ní navrátit musí být zaručeno.

Pouhé dva roky stačily, aby společnost zapomněla, co musela snášet po dobu padesáti let minulého století.