Logo Charta 2022 pruhledne

Vaší podpory si velmi vážíme. Děkujeme.

prof. MUDr. Jiří Beran CSc. charta

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.

Hradec Králové

lékař, epidemiolog, výzkumník v oblasti vývoje nových očkovacích látek

JUDr. Tomáš Nielsen charta

JUDr. Tomáš Nielsen

Praha

právník a předseda Institutu práva a občanských svobod Pro Libertate

JUDr. Jindřich Rajchl charta

JUDr. Jindřich Rajchl

Hradec Králové

právník a advokát

Kdo jsme

Jsme hlavními představiteli Charty 2022

Máme vůli zasadit se o respektování lidských a dalších občanských práv pro každého z Vás.

Pro velké změny je třeba více hlav. Proto apelujeme na občany, aby si uvědomili, že jde o jejich svobody, o jejich občanská práva, která jsou v tuto chvíli omezována. Je třeba se za ně postavit.

 

Společná vize

Společná vize

Chceme obnovit chápání demokratických principů, obnovit vládu práva a vrátit se ke vzájemnému respektu mezi lidmi, protože jakmile opustíme principy právního státu, ocitneme se v totalitě či v anarchii.

Důvěra lidí v politiky, kteří chtějí pracovat a chtějí vyvést naši zemi z krize, je pro nás klíčovým bodem.

Protože bez potřebné důvěry nemůže nastat žádná pozitivní změna.

O nás

JUDr. Jindřich Rajchl charta

JUDr. Jindřich Rajchl

právník

Po ukončení Právnické fakulty Univerzity Karlovy nastoupil na místo koncipienta v advokátní kanceláři Bezděk & Brückler, kde se začal specializovat na oblast trestního práva. Po dvou letech získal exkluzivní zastoupení společnosti bwin.com pro Českou republiku a Slovensko a postupně z této značky učinil lídra na poli online entertainmentu ve střední Evropě. Založil web nfl.cz a stal se  komentátorem NFL na několik sportovních televizních stanicích. Je také spoluzakladatelem dvou vyhlášených restaurací v Praze.

V posledních dvou letech se aktivně zapojil do boje proti omezování základních práv a svobod a principů demokratického právního státu pod záminkou boje proti pandemii. Je autorem Deklarace právníků a spoluautorem Deklarace členů IZS a ozbrojených sil ČR a Deklarace pedagogů a psychologů.

JUDr. Tomáš Nielsen

právník a předseda Pro Libertate

Během studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy působil jako redaktor a následně šéfredaktor česko-anglického časopisu o informačních a komunikačních technologiích. Poté stál jako ředitel programu u rozvoje platformy TUESDAY Business Network, která měla za cíl dávat dohromady začínající podnikatele v oblasti mobilních komunikací a IT. Následně nastoupil jako koncipient do jedné z nejvýznamnějších československých advokátních kanceláří, zaměřených kromě jiného právě na oblasti informačních a komunikačních technologií. Tomuto tématu, včetně souvisejících oblastí, jako je ochrana dat, autorských práv i ochrana soukromí, se věnuje i nadále ve vlastní advokátní kanceláři.

Od března 2020 se vedle své profesní praxe začal zabývat i otázkou omezování základních práv a svobod v důsledku pandemie koronaviru SARS-CoV-2. Na podzim téhož roku stál u zrodu občanské platformy Zdravé fórum, začátkem roku 2021 pak u odborného Institut práva a občanských svobod Pro Libertate. Na podzim 2021 společně s kolegy založili i vlastní odborovou organizaci. Právě otázkám ochrany základních principů demokratického právního státu nyní věnuje podstatnou část své práce.

JUDr. Tomáš Nielsen charta
JUDr. Tomáš Nielsen charta

JUDr. Tomáš Nielsen

právník a předseda Pro Libertate

Během studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy působil jako redaktor a následně šéfredaktor česko-anglického časopisu o informačních a komunikačních technologiích. Poté stál jako ředitel programu u rozvoje platformy TUESDAY Business Network, která měla za cíl dávat dohromady začínající podnikatele v oblasti mobilních komunikací a IT. Následně nastoupil jako koncipient do jedné z nejvýznamnějších československých advokátních kanceláří, zaměřených kromě jiného právě na oblasti informačních a komunikačních technologií. Tomuto tématu, včetně souvisejících oblastí, jako je ochrana dat, autorských práv i ochrana soukromí, se věnuje i nadále ve vlastní advokátní kanceláři.

Od března 2020 se vedle své profesní praxe začal zabývat i otázkou omezování základních práv a svobod v důsledku pandemie koronaviru SARS-CoV-2. Na podzim téhož roku stál u zrodu občanské platformy Zdravé fórum, začátkem roku 2021 pak u odborného Institut práva a občanských svobod Pro Libertate. Na podzim 2021 společně s kolegy založili i vlastní odborovou organizaci. Právě otázkám ochrany základních principů demokratického právního státu nyní věnuje podstatnou část své práce.

prof. MUDr. Jiří Beran CSc. charta

prof. MUDr. Jiří Beran CSc.

lékař, epidemiolog, výzkumník v oblasti vývoje nových očkovacích látek

Po ukončení studia na Lékařské fakultě UK a VLVDÚ Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové a dvouleté specializační průpravě ve Vojenské nemocnici Plzeň působil tři roky jako vojenský epidemiolog v Kroměříži. Po revoluci v roce 1989 začal pracovat na Katedře epidemiologie Vojenské lékařské akademie jako zástupce vedoucího katedry a později na škole také jako prorektor pro vědu výzkum a zahraniční kontakty. Před dvaceti lety založil očkovací centrum ve FN Hradec Králové a další soukromé centrum při Poliklinice 2. Posledních skoro 30 let se věnuje hlavně klinickému vývoji nových očkovacích látek.

Během epidemie coronaviru se snažil o to, aby se prováděla především cílená opatření na ochranu před těžkým průběhem nemoci a možným úmrtím. Na podzim roku 2020 označila Společnost Semantic visions Jiřího Berana, na základě svých analýz, za jediného dezinformátora mezi více než 50 000 lékaři a toto označení převzalo oficiálně i ministerstvo zdravotnictví. Prosazuje návrat k racionalitě, provádění analýz zemřelých a nastavení cílených protiepidemických opatření.